Rozliczenia PIT

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Nie każdy wie że rozliczenia PIT można dokonać nie tylko w jednym z biur rachunkowych w okolicy Pobierowa.
Można je zrobić również online.

PFR w nowej odsłonie

Rozliczenie roczne pit od 2017 roku dzięki staraniom Ministerstwa Finansów ma być dla podatników jeszcze prostsze niż w ubiegłych latach. Zapowiadana wersja wstępnie wypełnionego zeznania PFR obejmie sytuacje, które dotychczas nie były uwzględniane.

Dotychczasowa forma PFR

Od dwóch lat niektórzy podatnicy mogą korzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania PFR. Jest ona dostępna dla tych osób, które roczne rozliczenie pit składają na formularzach PIT 37 i PIT 38. Osoby te dochody uzyskują wyłącznie za pośrednictwem płatników ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Płatnicy po zakończeniu roku podatkowego sporządzają informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na drukach PIT-11,PIT-8A oraz PIT-40A.. Na formularzach znajdują się też informacje o odliczonych kosztach oraz pobranych i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne. Sporządzona przez płatnika informację otrzymuje podatnik oraz urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym, a w przypadku nierezydentów cudzoziemców, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Administracja podatkowa po otrzymaniu informacji rocznych od płatników może przystąpić do przygotowania wstępnie wypełnionych zeznań. Dane z deklaracji PIT-11, PIT-8A, PIT-40A są przenoszone do formularzy PIT-37 i PIT-38.

Podatnik może pobrać taką deklarację, sprawdzić i zaakceptować lub wprowadzić zmiany przed wysłaniem do urzędu skarbowego online. Zmiany są konieczne w przypadku:

  • skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem
  • rozliczenia pit w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci,
  • odliczeń z tytułu ulg podatkowych,
  • odliczenia wyższych kosztów uzyskania przychodów,
  • wniosku o przekazanie 1% dla OPP

Rozszerzenie usługi PFR

Skorzystanie z ulg podatkowych, z preferencyjnego wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z dzieckiem, wyższych kosztów czy przekazanie 1% dla OPP wymagało dotychczas samodzielnego wpisania do wstępnie sporządzonego zeznania. Od 2017 roku zapowiadane są zmiany, mające na celu ułatwienia dla podatnika. Już we wniosku o rozliczenie pit składanym do urzędu skarbowego można będzie zaznaczyć prawo do odliczenia wyższych kosztów, ulgi podatkowych, podać, z kim chce się złożyć wspólny pit, jaką organizację pożytku publicznego wspomóc 1%. Kiedy więc otrzymamy formularz wypełniony przez administrację podatkową, wszystkie odliczenia będą w nim uwzględnione.

Urząd skarbowy sporządzi zeznanie w ciągu pięciu dni. Podatnik będzie mógł zaakceptować lub odrzucić przedstawione zeznanie. Jeżeli urząd skarbowy nie odnotuje żadnej reakcji z naszej strony, będzie to oznaczało automatyczną akceptację przygotowanego zeznania z upływem terminu na jego złożenie. Już samo złożenie wniosku uznane będzie za wywiązanie się podatnika z obowiązku rozliczenia rocznego.

Wnioski składane elektronicznie

Zeznania będzie sporządzać automatycznie system informatyczny. Podstawą do ich przygotowania będą informacje przesłane przez płatników i organy rentowe oraz wnioski złożone przez samych podatników.

Każdy podatnik spełniający warunki, czyli osiągający dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników ( m.in.wynagrodzenie za pracę, z tytułu umowy o dzieło i zlecenie, emerytury, renty) będzie miał prawo złożenia do organu skarbowego wniosku o sporządzenie rocznego zeznania podatkowego. Wniosek taki w projekcie ma 36 pól, czyli będzie znacznie krótszy niż formularze PIT. Konieczne będzie podanie w nim podstawowych danych: numeru identyfikacji podatkowej NIP albo PESEL, adresu mailowego na który urząd skarbowy prześle informacje o wypełnionym zeznaniu oraz numeru telefonu. Trzeba będzie też wskazać adres urzędu skarbowego, do którego kierujemy wniosek i oświadczenia oraz podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy podarować 1% naszego podatku.

W 2017 roku wnioski dotyczące rozliczeń za rok 2016 będzie można składać od 15 marca do 10 kwietnia. Przewidziana jest wyłącznie forma elektronicznej. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie Ministerstwa Finansów przez aplikację e-Deklaracje, portal podatkowy lub bankowość elektroniczną. Możliwość wysłania wniosku za pośrednictwem elektronicznego konta bankowego jest nowością, ale resort finansów liczy na jej dużą popularność. mimo że nie będzie można korzystać z systemów wszystkich banków, lecz najprawdopodobniej tylko tych, które są kompatybilne z elektronicznym systemem administracji państwowej e-PUAP. Obecnie są to ING Bank Śląski, Millenium i PKO BP, które już przygotowują się do nowego zadania.

Rozliczenie roczne pit z programem

Podatnicy, którzy roczne rozliczenie pit składają na innych drukach ( PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-39) nie będą mogli skorzystać z formularzy wypełnionych wstępnie przez administrację podatkową. W ich przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie dobry program do rozliczania pit 2017, który pomoże wykonać roczne rozliczenie pit 2017 online w kilka minut. Korzystanie z programu nie wymaga zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Program pit za darmo dostępny jest na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. W kazdej chwili możemy na komputerze, laptopie, palmtopie, a nawet telefonie komórkowym wypełnić pity np. z programem PITax.pl łatwe podatki. Proste pytania zadawane w programie nie wymagają od nas wiedzy podatkowej, nie musimy zastanawiać się, jakie ulgi nam przysługują, jakich odliczeń możemy dokonać, jakie są progi podatkowe i stawki podatku. My odpowiadamy na pytania, a program znajduje dla nas najlepsze rozwiązania. Możemy też mieć pewność poprawności obliczeń, które są wykonywane automatycznie.Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja